FB_omslagfoto_zoom_d.jpg


“Gewoon de mooiste, leukste, gezelligste, meest hippe en sfeervolle winkel van Emmen.”
...Impressie winkel Emmen...


Startpagina | Uitleg | Voorwaarden | Privacybeleid | Contact | Mail ons

 Winkelmandje | Bestelling verzenden

De Houtduif - Voorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen
en overeenkomsten van de Houtduif, handelend onder de handelsnaam de Houtduif en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel met inschrijfnummer 04029387.

Bestelling
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen. Met het plaatsen van een bestelling stemt u in met de Leveringsvoorwaarden. Wij verwerken uw bestelling zodra deze bij ons binnenkomt. Uw bestelling wordt via e-mail bevestigd.

Prijzen
Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW maar exclusief bezorgkosten. De prijzen kunnen tussentijds veranderen. Prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden uiteraard niet voor bestellingen die op dat moment al zijn gedaan.

Afbeeldingen en specificaties
Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, specificaties, omschrijvingen en condities etc. op de website van de Houtduif gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Betalen & leveren
Uw bestelling wordt definitief na betaling. Zodra de betaling binnen is, wordt uw bestelling (indien voorradig) binnen vier werkdagen aan u geleverd. U kunt betalen via iDEAL, Paypal of middels een overschrijving. In geval van betaling via overschrijving: Maak het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer: NL88ABNA0448021412 (ABNAMRO bank) t.n.v. De Houtduif te Emmen, o.v.v. uw naam, adres en woonplaats.
Voor betalingen vanuit het buitenland hebt u tevens de volgende gegevens nodig:
IBAN : NL88ABNA0448021412
BICcode : ABNANL2A

Bezorgkosten
Brievenbuspost 3,50 euro.
Pakket binnen Nederland 5 euro. (Bij bestellingen boven 50 euro geen bezorgkosten!)
Buitenland: afhankelijk van gewicht en land. Op aanvraag.

Zelf halen
U kunt ook uw bestelling zonder kosten halen in de winkel aan de Derksstraat 156 te Emmen.

Bezorging
De verzending vindt meestal plaats via Post.nl. Wanneer een pakket niet bij u afgeleverd kan worden, wordt het standaard bij uw buren aangeboden. Als het pakket ook bij uw buren niet afgeleverd kan worden, wordt het later nog een keer aangeboden. Indien ook dit niet lukt heeft u tot 2 weken de tijd om uw bestelling op het postkantoor op te halen.
Tevens bestaat de mogelijkheid om uw bestelling, uiteraard dan zonder bezorgkosten op te halen in de winkel aan de Derksstraat 156 te Emmen.

Levertijd
Wanneer uw bestelling betaald is, wordt deze meteen door ons verwerkt. In principe vindt levering plaats binnen vier werkdagen. Indien artikelen niet voorradig zijn en een korte levertijd niet haalbaar is, dan nemen wij contact met u op zodat u weet waar u aan toe bent.

Bestelling zelf afhalen
Het is mogelijk uw bestelling zelf af te halen bij de winkel in Emmen. Zodra uw bestelling voor u klaarstaat, nemen wij telefonisch of via de mail contact met u op. U kunt in de winkel contant betalen of pinnen. De winkel is open op maandag van 13-18 uur, di. t/m vr. 9.30-18 uur, zaterdag 9.30-17 uur, donderdagavond koopavond tot 21 uur.

Afkoelingsperiode
Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen veertien werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met de Houtduif zonder opgaaf van reden te ontbinden.
Indien de afnemer de overeenkomst van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan de Houtduif kenbaar te maken. De afnemer dient het product, na overleg met de Houtduif, direct na ontbinding ofwel in elk geval binnen de garantietermijn fysiek te retourneren ofwel op te sturen naar een door de Houtduif vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit laatste geval de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met de Houtduif van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal de Houtduif deze betalingen direct doch uiterlijk binnen veertien werkdagen nadat het de Houtduif door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen. Eventuele verzendkosten zijn te allen tijde voor rekening van de klant.
De Houtduif aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor retourzendingen die tijdens verzending door vermissing, diefstal of enige andere wijze verloren zijn gegaan.
De Houtduif behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product niet in dezelfde conditie verkeert als op het moment van verkoop.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van de Houtduif schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal de Houtduif de afnemer hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. De Houtduif heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Werd het verkeerde artikel toegezonden?
Meld foutieve leveringen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen. Neem voordat u het artikel retourneert contact op met de Houtduif. Direct na ontvangst van het foutieve artikel zenden wij de juiste bestelling.

Is uw bestelling beschadigd?
Wij leveren onze producten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch kan er tijdens de bezorging iets mis gaan. Blijkt uw bestelling bij ontvangst beschadigd te zijn, geef dit dan direct door aan de Houtduif, zodat we het probleem op kunnen lossen.

Aansprakelijkheid
Indien onze artikelen gebreken vertonen, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is bepaald over Garantie. De aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de aanschafprijs van het betreffende artikel, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Houtduif.

Garantie
De Houtduif staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmeee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van De Houtduif bedraagt zes maanden. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. onjuist gebruik 2. opzettelijke beschadiging 3. diefstal of 4. nalatigheid.
Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant als vakkundig aangewezen service/reparatiediensten herstel- of anderen werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.
Onder garantie wordt verstaan dat De Houtduif zich verplicht houdt 1. kosten voor reparatie- en herstel werkzaamheden voor haar rekening te nemen, 2. in staat voor vervanging van het produkt door een gelijkwaardig produkt en, in het geval hiertoe geen redelijke mogelijkheid bestaat, 3. restitutie van de aankoopsom.

Privacy & Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij de Houtduif worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van de Houtduif.
De Houtduif zal uw gegevens in geen geval verkopen en uitsluitend ter beschikking stellen van derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een bestelling of naleving van een overeenkomst.
De Houtduif respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. De verwerking van de gegevens van de afnemer geschiedt in overeenstemming met de Wet Persoonsregistratie en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
De Houtduif maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
De afnemer heeft onverwijld recht op inzage in de gegevens die door De Houtduif over de persoon van de afnemer zijn opgenomen. De afnemer is te allen tijde gerechtigd wijziging of verwijdering van de gegevens te verlangen.


Altijd als eerste op de hoogte van updates en nieuwe producten?

De Houtduif Mailing lijst

Alle weergegeven prijzen in EURO. Prijzen zijn inclusief BTW .

Powered by winkeltjes.net
Een product van CompanyOnNet Webdesign & Internet Services

Sitemap